Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" Focsani

 

                                        

 

 

 

 

Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa.

                                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALL in One Hand - un nou proiect ERASMUS+

Nr. de referinţă: 2018-1-RO01-KA229-049582

European coordinator,
Nicoleta Dǎnilǎ
Ṣcoala Gimnazialǎ Nicolae Iorga Focşani, România

Parteneri

  • ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italy; Kenan Cetinel Ortaokulu, Adana, Turkey; II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. ; Jozefa Dechnika, Biłgoraj, Poland; Zakladni skola Olomouc, Zeyerova 28, prispevkova organizace, Olomouc, Czech Republic; 1st High School of Helliniko, Athens, Greece

mai multe detalii +afis

APEL SELECŢIE PENTRU
PROIECTUL ERASMUS+ KA229 „ALL IN ONE HAND”

! APEL SELECŢIE PENTRU MOBILITATEA DIN ADANA, TURCIA, 7-13 APRILIE 2019 !

 

Continutul dosarului de candidatura si documentele solicitate le gasiti aici

 

----------Ȋn data de 20 decembrie  2018 a avut loc la Ṣcoala Gimnazialǎ “Nicolae Iorga” workshopul de diseminare a rezultatelor învǎţǎrii în urma participǎrii la schimbul de elevi ce a fost gǎzduit de unitatea şcolarǎ “II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa Dechnika” din Biłgoraj, Polonia. Elevii participanţi la mobilitate, MOrariu Maria, Ana Maria Ciubotaru, Andreea Palade şi Ṣtefan Dǎnilǎ, sprijiniţi de profesoarele Nicoleta Dǎnilǎ, coordonator al proiectul, şi Nicoleta Angheluţǎ au împǎrtǎşit din experienţele lor colegilor de la clasele a VII-a ale şcolii.

Workshopul s-a desfǎşurat în douǎ pǎrţi. Mai întai, elevii participanţi la mobilitate le-au expus cateva prezentǎri PowerPoint colegilor lor în Centrul de Documentare al scolii, au rǎspuns la întrebǎri şi i-au încurajat sǎ participe la astfel de activitǎţi  pe parcusrul proiectului.

Partea a doua s-a desfǎşurat în sala de sport a şcolii, unde elevii participanţi i-au invitat pe colegii lor la câteva activitǎţi sportive la care au fost antrenaţi de şcoala din Polonia. Tema mobilitǎţii a fost “Incluziunea prin sport” şi a vizat antrenarea tuturor copiilor la activitǎţi sportive, indiferent de abilitǎţi sau dizabilitǎţi, gen, etnie, religie sau apartenenţǎ la un grup social. La activitate au participat şi profesori ai şcolii (prof. de sprijin, prof. documentarist, profesorii de educaţie fizicǎ ai şcolii).

Activitatea a fost îmbrǎţişatǎ cu fair-play şi deschidere din partea tuturor celor prezenţi şi a reuşit sǎ facǎ cunoscute activitǎţile de proiect realizate, precum şi rezultatele aşteptate pe viitor.

 

----------Ȋn perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2018 un echipaj format din profesorii Nicoleta Dǎnilǎ (coordonator al proiectului) şi Nicoleta Angheluţǎ şi elevii Ana Maria Ciubotaru, Maria Morariu, Andreea Palade şi Ṣtefan Dǎnilǎ au participat la activitatea de învǎţare organizatǎ de unitatea şcolarǎ de la Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa Dechnika din Bilgoraj, Polonia.
Mobilitatea s-a desfǎşurat cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA229 ERASMUS+ intitulat „ALL in One Hand” 2018-2020, având ca parteneri următoarele școli:

  1. ISIS GRAMSCI KEYNES, Prato, Italia
  2. Kenan Cetinel Ortaokulu, Adana, Turcia
  3. II Liceum Ogolnoksztalcace Zespol Szkol Budowlanych i Ogolnoksztalcacych im. Jozefa Dechnika, Biłgoraj, Polonia
  4. Zakladni skola Olomouc, Zeyerova 28, prispevkova organizace, Olomouc, Cehia
  5. 1st High School of Helliniko, Athens, Grecia

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune.

Inclusion through Sports, Polonia, part 1

 

Inclusion through Sports, Polonia, part 2

 


Galerie imagini

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+

BACK TO SCHOOL LIFE

 

In perioada 01.09.2016 - 31.08.2018 Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" va implementa proiectul ERASMUS+

Coordonator de proiect,

Prof. Dănilă Nicoleta

!!! Mai multe informatii despre acest proiect si cum s-a desfasurat pana in prezent gasiti aici

Afis Erasmus

 

 

Apel selectie pentru Proiectul ERASMUS+ KA219 "BACK TO SCHOOL LIFE "                

 Apel selecție candidaturi individuale - descarca documentul

Scopul:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ KA219 „BACK TO SCHOOL LIFE” 2016-1-TR01-KA219-034002_2.

Această procedură se aplică elevilor de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” care doresc să participe la mobilitatea găzduită de unitatea de învăţământ Gondensino din oraşul Porto, Portugalia ce va avea loc în luna martie a anului 2018, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea participării  la activitatea de predare/învăţare/formare din cadrul Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA219 ERASMUS+ intitulat „Back to School Life”, având ca parteneri următoarele școli:
- Kenan Çetinel Ortaokulu, Adana, Turcia;
- Gondensino, Porto, Portugalia;
- IES Fuente Grande, Alcalá del Valle, Spania;
- Jyvaskylan Yliopisto, Jyvaskylan, Finlanda;
- Ballysillan Primary School, Belfast, Irlanda de Nord;
- Joniskio r. Gasciunu pagrindine mokykla, Joniskis, Lituania.

Grupul ţintă va fi format din 4 elevi de la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, cu vârsta peste 12 ani (clasele a VI-a – a VII-a), care vor participa la o activitate transnaţională de învăţare pentru elevi şi cadre didactice în unitatea de învăţământ Gondensino din oraşul Porto, Portugalia ce va avea loc în luna martie a anului 2018; elevii selectaţi vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice.

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune.

Obiectivul general: Dezvoltarea emoţională, socială și educaţională a elevilor prin exprimarea propriilor opinii și participarea la viaţa comunităţii, prin înţelegerea și exersarea toleranţei faţă de ceilalţi și prin creșterea implicării familiei în viaţa școlii, toate având drept scop reducerea absenteismului și abandonului școlar conform ţintelor Uniunii Europene pentru anul 2020.
Proiectul se va desfășura în limba engleză. Participanţii la reuniunile transnaţionale vor face dovada cunoștințelor de limbă engleză înainte de începerea proiectului.

Conţinutul dosarului de candidatură – elevi
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1)
2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
3. Copie după certificatul de naştere;
4. Formular de preînregistrare în limba engleză (Anexa 2);
5. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 3)
6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4)
7. Declaraţie de conformitate (Anexa 5).
8. Recomandare din partea unui cadru didactic – va conține: situația la  învățătură şi disciplină, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate.
Dosarul de candidatură se depune la coordonatorul de proiect până pe data de 17 octombrie 2017. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul nr. 2016-1-TR01-KA219-034002_2 se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia după cum urmează: rezultate academice 20p, formular de preînregistrare (relevanţa pentru activităţile proiectului) 20p, interviu 40 p, criteriul lingvistic 20 p.
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media generală şi media la purtare. Dacă se menţine egalitatea, se iau în considerare participarea în cadrul proiectului în cursul anului şcolar precedent.
Componenţa echipei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se vor avea în vedere specificul proiectul și obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile și produsele finale ale proiectului.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
9 octombrie 2017– 17 octombrie 2017: depunerea dosarelor de candidatură;
18 octombrie 2017: verificarea dosarelor candidaţilor şi programarea candidaţilor selectaţi pentru a participa la interviu
19 octombrie 2016: interviul în limba engleză ce va viza autoprezentarea candidatului și stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului la orele de curs, precum și în activitatea școlară și extrașcolară ulterioară.
Rezultatele selecţiei vor fi afişate la Panoul Erasmus+  şi pe site-ul şcolii pe 20 octombrie 2017.
Nu se admit contestaţii.
Coordonator proiect,
Prof. Dănilă Nicoleta

* Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii şi pot fi descărcate de pe site-ul şcolii de la adresa: http://nicolaeiorgafocsani.ro/ sau se pot găsi la coordonatorul proiectului.
**Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea  ineligibilităţii unei candidaturi și imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.
*** Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).

 

în cadrul Programului ERASMUS+, actiune a KA219, parteneriate strategice între şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P.

(Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ), Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” trebuie să realizeze:

- 4 întâlniri transnaţionale de proiect, (în Lituania, Irland a de Nord, Spania şi România), la care vor participa câte 2 cadre didactice şi

- 3 activităţi transnaţionale de predare/ formare/ învăţare – două în Finlada şi Portugalia cu câte 4 elevi, însoţiţi de câte 2 cadre didactice şi una în Spania cu 4 cadre didactice.

 Documentul poate fi descarcat de aici

 

 Sumar al proiectului ce vine in ajutorul completarii formularului de candidatura pentru selectia in echipa de proiect.