ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI

SĂ ÎNVEȚI PENTRU TINE, DAR SĂ ȘTII PENTRU TOȚI - NICOLAE IORGA

ALL IN ONE HAND

PREZENTAREA PROIECTULUI

1. Website-ul proiectului: https://allinonehand.wordpress.com/

2. Proiectul omonim pe eTwinning: Twinspace

3. Proiectul incarcat pe platforma EPRP: Erasmus+ project card

4. Grupul pe Facebook al proiectului: Nhóm Facebook

5. Prezentare finala proiect: 'ALL in One Hand' Erasmus+ project presentation

6. Prezentare finala derulare proiect la nivelul scolii: 
TELEFON                                                             EMAIL                                                                                   ADRESA  

0237 / 215538                        scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com                     STR. ALEEA 1 IUNIE NR. 6, FOCȘANI, VRANCEA,

                                                             FACEBOOK                                                                                                                       COD 620127  

                                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI