Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" Focsani

 

                                        

 

 

 

 

Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa.

                                   

 

 

Dotare

Scoala dispune de:

 • 21 sali de clasa
 • laborator de fizica
 • laborator de chimie
 • cabinet de informatica
 • cabinet de tehnologie
 • cabinet de istorie
 • cabinet de biologie
 • cabinet de romana
 • CDI/biblioteca
 • cabinet metodic pentru cadrele didactice
 • o sala de desfasurare a lectiilor metodice cu elevii.

Scoala dispune de mici venituri extrabugetare din inchirierea unui spatiu: sala de sport, cabinet medical, cabinet stomatologic.

Scoala corespunde exigentelor actuale ale procesului de invatamant .

 

 

Prezentare

„ Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria, tradiţia, trecerea timpului.”
     Lăcaş de cultură şi educaţie, Şcoala “Nicolae Iorga” şi-a deschis porţile în anul 1971, funcţionând drept Liceu Pedagogic, până în anul 1977. După acest an, această instituţie a devenit Şcoala Generală Nr. 1, unde generaţii de-a rândul au învăţat tainele scrisului şi ale cititului.
     La 15 septembrie 1970 şcoala din cartierul sudic număra în jur de 600 de elevi şi aproximativ 40 de cadre didactice. Entuziastul colectiv era condus de d-l prof. Mitrea Ion - un om integru care a dovedit tact şi pricepere în activitatea de director. Dificultăţile inerente oricărui început au putut fi depăşite numai printr-o bună organizare şi printr-o mobilizare a tuturor resurselor de care dispuneau învăţătorii şi profesorii de atunci.
      Au fost amenajate sălile de clasă, cabinetele şi laboratoarele care au avut un rol esenţial în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
     La conducerea acestei unităţi au fost oameni şi profesori deosebiţi, care au ştiut să coordoneze activitatea instructiv-educativă, punând mult suflet în munca pe care au depus-o. Dintre cei care au condus această şcoală pot fi amintiţi următorii domni profesori: Mândrescu Enache., Arfire Sergiu, Arghiroiu Nicolae, Sirbu Ionel, Constantinescu C-tin, Sava Vasilica, alături de care s-au aflat în permanenţă domni învăţători şi profesori care au ştiut să facă remarcată in judeţ valoarea elevilor instruiţi în această unitate.
     Şcoala Generală Nr. 1 a primit în anul 2000 numele de “Nicolae Iorga”.
     
Şcoala dispune de un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătite, care-şi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în laboratoare si  cabinete, amenajate prin eforturile cadrelor didactice. De asemenea, şcoala dispune de o sală de sport, de cabinet psihologic şi logopedic, precum şi de două cabinete medicale.
     În timp, baza materială a procesului de învăţământ a fost modernizată. Cea mai de seamă implinire o reprezintă Centrul de Documentare şi Informare, realizat şi  inaugurat în decembrie 2008 de doamna director Sîrbu Ioana şi  amenajarea celor două cabinete de informatică legate în reţea (unul dintre ele aflându-se în interiorul Centrului de Documentare) de care beneficiază elevii şcolii. Centrul de Documentare şi Informare este coordonat de d-na bibliotecar Adriana Măciucă. În aceste condiţii demne de mileniul trei, copiii se pot integra cu uşurinţă în societatea informatizată. 

detalii regulament de functionare