ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI

SĂ ÎNVEȚI PENTRU TINE, DAR SĂ ȘTII PENTRU TOȚI - NICOLAE IORGA

CABINETE


CABINET LOGOPED

CABINET PROF ITINERANT

GALOIU ECATERINA = Profesor itinerant și de sprijin,                             responsabila serviciilor de sprijin educațional din școala noastră

                                 = Profesor psiholog specializat în educație specială

Facilitez integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în școală prin asistență educațională individualizată


CABINET PSIHOPEDAGOG

CABINETE MEDICALE


CABINET MEDICAL                                            CABINET STOMATOLOGIC

PROGRAM                                                        PROGRAM

7.00 - 15.00                                                      7.00 - 15.00


TELEFON                                                             EMAIL                                                                                   ADRESA  

0237 / 215538                        scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com                     STR. ALEEA 1 IUNIE NR. 6, FOCȘANI, VRANCEA,

                                                             FACEBOOK                                                                                                                       COD 620127  

                                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI