ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE IORGA” FOCȘANI

”SĂ INVEȚI PENTRU TINE, DAR SĂ ȘTII PENTRU TOȚI” - NICOLAE IORGA

   VIZIUNEA:

Când vine vorba despre educație, provocarea cea mai mare este aceea de a pregăti generații capabile să înțeleagă în profunzime și să aplice valorile dobândite în cadrul școlii. 

Ne dorim să transmitem valori în cadrul unei educații orientate spre toleranță, multiculturalism, în așa fel încât să formăm personalități capabile să devină autonome.

Ne propunem să educăm copii și adolescenți capabili să se orienteze în lumea contemporană prin implicarea într-un sistem de învățare interactiv și transdisciplinar. Prestigiul instituției noastre este oferit, în primul rând, de calitatea actului educațional, centrat pe dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri. 

Pasiunea pentru studiu nu se dezvoltă decât cu profesori care transmit ei înșiși și în fiecare zi entuziasm și pasiune pentru educație copiilor cu care lucrează.

,,Profesor îți este orice om de la care poți să înveți ceva” (Nicolae Iorga)

   MISIUNEA:

În contextul contemporan, Școala ,,Nicolae Iorga” încearcă să se afirme puternic și vizibil, arătând stabilitate structurală și funcțională. 

Evoluția implică schimbare socială, economică, tehnologică, științifică, iar școala trebuie să îmbine armonios și coerent așteptările societății într-un proiect educațional de lungă durată ale cărui finalități să răspundă acestor cerințe. 

Cu siguranță nu este cea mai inovativă școală, dar ne-am îndepărtat mult de conceptul de școală conservatoare, prin atitudine și implicare, prin existența unor proceduri de actualitate, prin orientarea către așteptările comunității și oferirea de servicii de calitate, într-un mediu favorabil, bazat pe relații de cooperare, colaborare, încredere și ajutorreciproc între cei care formează mediul educațional.

Inovaţia urmăreşte identificarea de soluţii, oportunităţi, strategii, prin care idealul educaţional să fie atins.

Ne-am propus să ne concentrăm asupra dezvoltării unor programe educaţionale specifice pentru diferite categorii de populaţie, de la persoane cu dizabilităţi, la minorităţi etnice, indivizi superior dotaţi, până la posibilitatea includerii în sistemul de învăţământ a tuturor celor care doresc să-şi perfecţioneze, să-şi completeze pregătirea şcolară. 

Școala își propune:

 să ducă mai departe tradiția, prestigiul și performanța școlii, îmbogățind și perfecționând an de an imaginea acesteia;

 să asigure accesul egal la educație tuturor elevilor printr-un parteneriat autentic cu familia;

 să asigure un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;

 să asigure pregătirea în ciclul primar și gimnzial, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

 să formeze competențe cheie necesare integrării sociale și dezvoltării profesionale;


 TELEFON 

0237 / 215538

 EMAIL   

 scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com  ADRESA  

 STR. ALEEA 1 IUNIE NR. 6, FOCȘANI, VRANCEA, 

COD 620127